RAL FARGEKART
Kun ment som referanse. Farger må vurderes på fysisk fargekart.